Program

Sophomore

Đầu vào: 3.0
Đầu ra: 4.0

Thời gian

2 giờ/buổi

Thời lượng

20 buổi (7 tuần)

Học phí

5,990,000 đ

Mục tiêu

Khóa Sophomore được thiết kế để giúp học viên nắm được các kỹ năng mềm (soft skills) và kiến thức xã hội (general knowledge) cần thiết, làm đòn bẩy cho việc ôn luyện IELTS.

goal

Nội dung

01

SPEAKING VÀ WRITING

Mở rộng vốn kiến thức xã hội có tính ứng dụng cao trong bài thi IELTS theo 4 chủ đề lớn: Environment, Education, Media & Urbanisation.

02

LISTENING & READING

Luyện Nghe & Đọc theo 4 chủ đề lớn.

03

TỪ VỰNG

Mở rộng vốn từ thông qua các chủ đề được thảo luận.

04

KỸ NĂNG MỀM

Xây dựng các kỹ năng thuyết trình (presentation), tranh biện (debate) và báo cáo (report) bằng tiếng Anh.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Email Phone Messenger Test