Thời gian

2.5 giờ/buổi

Thời lượng

32 buổi (8 tuần) (nếu đăng ký khóa 4 kỹ năng) 24 buổi (8 tuần) (nếu đăng ký khóa kỹ năng lẻ)

Học phí

19.000.000đ (nếu đăng ký khóa 4 kỹ năng) 10.000.000đ (nếu đăng ký khóa kỹ năng lẻ)

Mục tiêu

Master là chương trình tập trung chuyên sâu vào kỹ năng Nói và Viết, giúp học viên tăng đến 7.0+ IELTS cho 2 kỹ năng này, từ đó chinh phục 7.5 IELTS Overall. Học viên có thể chọn khóa học lẻ: Master Writing / Master Speaking, hoặc khóa học Master 4 kỹ năng.

goal

Nội dung

01

LISTENING & READING

Luyện tập với tài liệu chính thống từ Cambridge. Bổ trợ các kỹ thuật làm bài. (Bài học chỉ áp dụng với khóa Master 4 kỹ năng)

02

WRITING

Củng cố tư duy, mở rộng vốn từ vựng và cấu trúc ghi điểm trong bài Viết. Luyện đề nhuần nhuyễn và chữa đề với cường độ cao.

03

SPEAKING

Mở rộng từ vựng và cấu trúc ghi điểm trong bài Nói. Luyện nói cường độ cao với giáo viên và trợ giảng, hướng đến mục tiêu bài nói có độ tự nhiên, trôi chảy.

04

TỪ VỰNG

Phát triển vốn từ vựng đa dạng và nâng cao thông qua luyện tập và tham khảo kho bài mẫu điểm cao.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Email Phone Messenger Test