Program

Junior

Đầu vào: 4.0 hoặc tương đương
Đầu ra: 5.0

Thời gian

2 giờ/buổi

Thời lượng

21 buổi (7 tuần)

Học phí

7,190,000 đ

Mục tiêu

Làm quen với 4 kỹ năng trong bài thi IELTS. Khóa học tập trung vào kỹ năng lĩnh hội (Listening & Reading), dành cho những bạn có mục tiêu đạt band điểm 5.0+.

goal

Nội dung

01

LISTENING & READING

Học viên được hướng dẫn kỹ thuật xử lý các dạng câu hỏi khác nhau trong bài thi Reading và Listening. Luyện tập với tài liệu chính thống từ Cambridge.

02

WRITING

Làm quen với các kỹ thuật Viết căn bản trong Task 1 và Task 2. Nhận biết và kiểm soát được các lỗi thường gặp.

03

SPEAKING

Xây dựng câu trả lời cho câu hỏi theo các chủ đề thông dụng trong Part 1. Làm quen với kỹ thuật Phát triển ý trong Part 2. Bước đầu kiểm soát các vấn đề về Phát âm (trọng âm, ngữ điệu) trong khi nói.

04

TỪ VỰNG

Phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề thường gặp trong bài thi.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Email Phone Messenger Test