Program

Pronunciation

Luyện phát âm tiếng Anh theo chuẩn IPA

Thời gian

2 giờ/buổi

Thời lượng

4 buổi (4 tuần)

Học phí

1.000.000 đ

Mục tiêu

Khóa học được thiết kế để bổ trợ riêng về yếu tố phát âm, giúp các bạn nắm vững bảng phiên âm và cách đọc phiên âm tiếng Anh chuẩn IPA.

goal

Nội dung

01

HỆ THỐNG CÁC ÂM

Nắm vững bảng phiên âm và cách đọc phiên âm tiếng Anh chuẩn IPA.

02

LUYỆN TẬP NGỮ ĐIỆU

Hướng dẫn cách luyện tập trọng âm, các loại nuốt âm - nối âm - chuyển âm trong tiếng Anh, hướng tới việc nói tiếng Anh có độ tự nhiên nhất định.

03

SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN

Hướng dẫn sử dụng từ điển Anh - Anh nhanh và hiệu quả.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Email Phone Messenger Test