Program

Senior

Đầu vào: 6.0
Đầu ra: 6.5

Thời gian

2 giờ/buổi

Thời lượng

25 buổi (8 tuần)

Học phí

9,190,000 đ

Mục tiêu

Tập trung cải thiện kỹ năng làm bài theo các chủ đề trong bài thi IELTS, đặc biệt là kỹ năng chủ động (Writing và Speaking)

goal

Nội dung

01

LISTENING & READING

Luyện tập với tài liệu chính thống từ Cambridge. Bổ trợ các kỹ thuật làm bài.

02

WRITING

Luyện tập xây dựng ý tưởng và luyện viết với các chủ đề thông dụng. Nhận biết và kiểm soát được các lỗi thường gặp thông qua chữa và chấm bài.

03

SPEAKING

Luyện tập các kỹ năng triển khai ý, dùng từ,...hướng đến mục tiêu bài nói có độ tự nhiên, trôi chảy nhất định.

04

TỪ VỰNG

Phát triển vốn từ vựng nâng cao thông qua luyện tập và tham khảo kho bài mẫu điểm cao.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn có thể đăng ký học tại The IELTS Workshop bằng cách vào thư mục liên hệ và để lại thông tin để được chúng mình tư vấn cụ thể nhé.

Email Phone Messenger Test