Program

Freshman

Đầu vào: Người mới bắt đầu
Đầu ra: 3.0

Thời gian

2 giờ/buổi

Thời lượng

12 buổi (3 tuần)

Học phí

4,690,000 đ

Mục tiêu

Khóa học được được thiết kế dành riêng cho các bạn mới bắt đầu hoặc chưa tự tin sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật và giao tiếp hằng ngày. Chương trình học tích hợp trò chơi giúp học viên bước đầu làm quen và tăng phản xạ với tiếng Anh.

goal

Nội dung

01

NGỮ PHÁP

Mở rộng và hoàn thiện các điểm Ngữ pháp có tính ứng dụng cao trong bài thi IELTS như Câu điều kiện, Câu bị động, Mệnh đề quan hệ,...

02

TỪ VỰNG

Mở rộng vốn từ vựng thông qua luyện tập các bài Nghe và Đọc

03

LISTENING & READING

Luyện tập bài Nghe & Đọc tiếng Anh học thuật và giao tiếp hàng ngày.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Email Phone Messenger Test