Program

Pre-Senior

Đầu vào: 5.0
Đầu ra: 6.0

Thời gian

2 giờ/buổi

Thời lượng

25 buổi (8 tuần)

Học phí

8,190,000 đ

Mục tiêu

Tập trung xây dựng các phương pháp làm bài cho các dạng câu hỏi trong bài thi IELTS, hướng đến band điểm 6.0+.

goal

Nội dung

01

LISTENING & READING

Luyện tập với tài liệu chính thống từ Cambridge. Bổ trợ các kỹ thuật làm bài.

02

WRITING

Xây dựng phương pháp làm bài cho tất cả các dạng trong 2 phần thi Viết (IELTS Writing Task 1 & IELTS Writing Task 2).

03

SPEAKING

Xây dựng chiến thuật trả lời cho tất cả các câu hỏi trong phần thi Nói Part 2 (IELTS Speaking Part 2).

04

TỪ VỰNG

Phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề thường gặp trong bài thi.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Email Phone Messenger Test